مسجد سلیمان

 

گیتِ بخور: حرفتو بزن!

گی بخور: حرف نزن!

گی خَردی: دروغ میگی!

گیمِ اِخوری(ایخوری): هیچ کاری نمتونی بکنی!

بیو گیمِ بخور: اگه جرات داری بیا جلو!

گی خَردُم: اشتباه کردم!

گی هم منس نید: با خیال راحت کارتو انجام بده! خبری نیست!

 

پی نوشت:

برای میلاد و بابک به یاد شب هایی که با هم می خندیدیم!

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
گدا و فقیر

وحشتناك باحال بود .. خيلي خنديدم .. آفرين[قهقهه]