مراجعه

همه چیز دلتنگ می کند!

 

پی نوشت یک:

بیابان از محسن نامجو

خونت خراب ای دل از شاهرخ

 

پی نوشت دو:

همه رفتند و ما ماندیم... امیدوارم به آنها به اندازه ما بد نگذرد!

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
محسن ن

پویان عزیز...به هر حال این روزها برای کسی دل و دماغی نمونده ..هر کسی یه جور خیلی ارادت